Tekoäly vie koodareiden työt?

Kodarit lasten ja nuorten koodikoulua esitellessäni törmään aina silloin tällöin kommentteihin, että miksi enää pyörität koko bisnestä tai miksi tälläiseen liikeideaan kannattaa sijoittaa, kun kohtahan tekoäly hoitaa kaiken koodauksen. Olen koodannut yhteensä 25 vuotta ja tämän tyylisiä kommentteja joko tekoälystä tai koodigeneraattoreista on tullut vastaan koko urani ajan. Nyt kun tekoäly on oikeasti olemassa ja käytettävissä niin kysytäänpä häneltä, viekö tekoäly koodareiden työt. Tekoälyn vastaukset muokkamattomina ”kursiivilla”.

Hyvä ChatGPT, viekö tekoäly koodareiden työt?

”Tekoäly, kuten ChatGPT, ei varsinaisesti vie koodareiden töitä, vaan se voi pikemminkin auttaa heitä ja tehostaa heidän työtään. Tekoälyt ja automatisaatio voivat olla hyödyllisiä työkaluja ohjelmistokehittäjille ja koodareille monin tavoin.

1. Toistuvien tehtävien automatisointi: Tekoäly voi auttaa automatisoimaan toistuvia tehtäviä, kuten koodin generointia, testien suorittamista ja virheiden tunnistamista. Tämä voi säästää koodareiden aikaa ja vähentää inhimillisiä virheitä.

2. Koodiehdotukset: Joissakin ohjelmointiympäristöissä on tekoälyavusteisia ominaisuuksia, jotka tarjoavat koodaajille ehdotuksia koodin kirjoittamiseen. Tällaiset ominaisuudet voivat nopeuttaa koodin laatimista.

3. Tietojen analyysi: Tekoäly voi auttaa analysoimaan suuria tietomääriä ja tekemään ennusteita, mikä voi olla hyödyllistä esimerkiksi liiketoiminta-analytiikassa ja datatieteen tehtävissä.

4. Testaus ja laadunvarmistus: Tekoäly voi auttaa tunnistamaan ohjelmistovirheitä ja suorittamaan kattavia testejä automaattisesti, mikä parantaa ohjelmistojen laadunvalvontaa.

Vaikka tekoäly voi tehdä monia tehtäviä, se ei korvaa ihmisen luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja ymmärrystä asiakkaan tarpeista. Koodarit ovat edelleen tarpeellisia ohjelmistojen suunnittelussa, arkkitehtuurissa ja monimutkaisissa ongelmanratkaisutehtävissä. Sen sijaan tekoäly voi auttaa heitä suorittamaan rutiinitehtäviä tehokkaammin ja vapauttaa aikaa keskittyä luovempiin ja monimutkaisempiin tehtäviin. Kokonaisuudessaan tekoäly voi parantaa ohjelmistokehityksen tehokkuutta ja laatua, kun se on oikein hyödynnetty.”

Mihin koodareita tarvitaan, jos tekoäly osaa koodata?

”Vaikka tekoäly voi osata suorittaa joitakin koodaustehtäviä, koodareiden rooli on edelleen merkittävä monista syistä:

1. Tekoälyn Ohjaaminen ja Kehittäminen:** Tekoälyn käyttö koodauksessa vaatii ihmiskoodaajien ohjausta. Koodarit suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat tekoälyjärjestelmiä, varmistaen, että ne toimivat oikein ja tehokkaasti.

2. Monimutkaisten Ongelmien Ratkaisu:** Vaikka tekoäly pystyy käsittelemään toistuvia ja määrämuotoisia tehtäviä, koodareita tarvitaan ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, jotka vaativat luovaa ajattelua, syvällistä analyysia ja innovatiivisia ratkaisuja.

3. Järjestelmien Suunnittelu ja Arkkitehtuuri:** Koodarit ovat tärkeitä ohjelmiston suunnittelussa ja arkkitehtuurissa. He ymmärtävät, miten eri komponentit toimivat yhdessä, ja luovat kestäviä, tehokkaita ja skaalautuvia järjestelmiä.

4. Käyttöliittymän ja Käyttäjäkokemuksen Kehittäminen:** Koodarit suunnittelevat ja toteuttavat käyttöliittymiä ja parantavat käyttäjäkokemusta, huomioiden käyttäjien tarpeet ja toiveet.

5. Eettiset ja Yhteiskunnalliset Päätökset:** Koodareilla on keskeinen rooli eettisten päätösten tekemisessä ja teknologian vaikutusten arvioinnissa yhteiskuntaan. Tekoäly ei pysty itsenäisesti tekemään eettisiä harkintoja.

6. Jatkuvat Päivitykset ja Ylläpito:** Ohjelmistojen ylläpito ja jatkuvat päivitykset ovat olennainen osa ohjelmistokehitystä. Koodarit vastaavat näistä tehtävistä, varmistaen, että ohjelmistot pysyvät ajan tasalla ja toimivina.

7. Vuorovaikutus Asiakkaiden ja Käyttäjien Kanssa:** Koodarit kommunikoivat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ymmärtääkseen tarpeita ja vaatimuksia, jotka ovat keskeisiä ohjelmiston kehityksessä.

8. Tekoälyn Rajallisuus: Vaikka tekoäly voi automatisoida tiettyjä koodaustehtäviä, se ei pysty kokonaan korvaamaan ihmiskoodaajien luovuutta, kokemusta ja kykyä ymmärtää monimutkaisia konteksteja.

Yhteenvetona, vaikka tekoäly voi auttaa ja tehostaa koodaustehtäviä, koodareiden rooli ohjelmistokehityksessä on edelleen korvaamaton. Heidän osaamisensa, luovuutensa ja kokonaisvaltainen lähestymistapansa ovat avainasemassa kehittyneiden, käyttäjäystävällisten ja monimutkaisten ohjelmistojen kehittämisessä ja ylläpidossa. Tekoäly on työkalu, joka voi parantaa koodareiden tuottavuutta, mutta ei korvaa heidän ainutlaatuista asiantuntemustaan ja kykyjään. Koodarit ovat keskeisiä teknologian tulevaisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa, ja heidän roolinsa ohjelmistokehityksessä pysyy tärkeänä, vaikka tekoälyn rooli kasvaa.”

Jos kayttää tekoälyä koodaamiseen, tarvitseeko käyttäjän osata koodausta?

”Kun käytetään tekoälyä koodaamiseen, käyttäjän ei välttämättä tarvitse osata koodausta perusteellisesti. Tekoälypohjaiset koodausavustajat ja työkalut on suunniteltu auttamaan ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole ammattimaisia ohjelmistokehittäjiä, mutta jotka tarvitsevat ohjelmointikykyjä tiettyjen tehtävien suorittamiseen. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä esimerkiksi tietojenkäsittelyn, tieteen, liiketoiminnan tai muiden alojen ammattilaisille.

Tekoäly voi auttaa seuraavissa tilanteissa:

1. Koodin luominen: Tekoäly voi generoida koodinpätkiä käyttäjän antamien ohjeiden perusteella. Käyttäjän on ymmärrettävä perusohjelmoinnin käsitteitä ja osattava ilmaista tehtävänsä selkeästi, mutta syvällinen ohjelmointitaito ei välttämättä ole tarpeen.

2. Virheiden korjaaminen: Tekoäly voi auttaa tunnistamaan ja korjaamaan koodissa olevia virheitä tai syntaksivirheitä, mikä voi olla hyödyllistä myös niille, jotka eivät ole kokeneita koodareita.

3. Prototyyppien luominen: Tekoäly voi auttaa nopeasti luomaan prototyyppejä tai pieniä sovelluksia ilman syvällistä ohjelmointitaitoa.

4. Skriptien automatisointi: Tekoäly voi auttaa automatisoimaan toistuvia tehtäviä skriptien avulla, vaikka käyttäjä ei olisikaan ohjelmoinnin ammattilainen.

Vaikka tekoäly voi tehdä ohjelmoinnista helpompaa ja saavutettavampaa, on silti hyödyllistä, jos käyttäjällä on ainakin perusymmärrys ohjelmoinnin käsitteistä ja logiikasta. Näin hän pystyy antamaan selkeät ohjeet ja ymmärtämään tekoälyn generoiman koodin toimintaa. Syvällisempää ohjelmointiosaamista vaaditaan edelleen monimutkaisempien projektien ja sovellusten kehittämiseen.”

Kuinka paljon täytyy ymmärtää ohjelmoinnista, jotta tekoälyn käytöstä on koodatessa hyötyä?

”Tekoälyn käyttämisessä koodatessa tarvitset ainakin perusymmärryksen ohjelmoinnin peruskäsitteistä ja -logiikasta. Alla on muutamia asioita, jotka voivat auttaa sinua hyötymään tekoälyn käytöstä koodaamisessa:

1. Ohjelmoinnin perusteet: Sinun tulisi ymmärtää peruskäsitteitä, kuten muuttujia, ehtolauseita, silmukoita ja funktioita. Tämä auttaa sinua ymmärtämään tekoälyn generoimaa koodia ja soveltamaan sitä tarpeisiisi.

2. Syntaksi ja kieli: Sinun tulisi olla tuttu vähintään yhden ohjelmointikielen syntaksin kanssa. Tämä auttaa sinua lukemaan ja muokkaamaan tekoälyn tuottamaa koodia.

3. Ongelmanratkaisutaidot: Sinun pitäisi osata hahmottaa ongelmia ja miettiä, miten ne voitaisiin ratkaista ohjelmointia käyttäen. Tämä taito auttaa sinua antamaan selkeät ohjeet tekoälylle.

4. Ohjelmointityökalut: Sinun tulisi olla perillä ohjelmointityökaluista, kuten integroiduista kehitysympäristöistä (IDE) ja tekstieditoreista, jotka voivat auttaa sinua työskentelemään tekoälyn generoiman koodin kanssa.

5. Ymmärrys eri tekoälytekniikoista: Riippuen siitä, millaista tekoälyä aiot käyttää (kuten koneoppiminen, luonnollisen kielen käsittely tai kuvantunnistus), sinun tulee olla perillä kyseisen tekniikan peruskäsitteistä ja sovellusmahdollisuuksista.

Vaikka tämä perusymmärrys on hyödyllinen, ei välttämättä tarvitse olla syvällistä ohjelmointiosaamista tekoälyn käytön aloittamiseksi. Nykyään on saatavilla monia työkaluja ja kirjastoja, jotka tekevät tekoälyn käytöstä helpompaa ja antavat sinun hyödyntää tekoälyn tuottamaa koodia ilman syvällistä ohjelmointiosaamista. Voit esimerkiksi käyttää koodausavustajia, jotka auttavat sinua generoimaan koodinpätkiä antamiesi ohjeiden perusteella.

Kun aloitat tekoälyn käytön koodaamisessa, voit oppia lisää tarpeen mukaan ja syventyä ohjelmointiin ja tekoälyyn, kun tunnet olosi mukavaksi ja haluat kehittää taitojasi edelleen.”

Tuhannesti kiitos avusta. Olen ollut kanssasi kaikesta samaa mieltä ja tästä syystä kopioin vastauksesi suoraan blogiini 🙂

”Kiitos paljon palautteestasi! Olen iloinen, että pystyin auttamaan ja että vastauksistani oli hyötyä blogisi kirjoittamisessa. Muista aina antaa asianmukainen tunnustus ja lähdeinformaatio, jos lainaat tai käytät toisten kirjoittamia tekstejä omassa blogissasi. Toivon menestystä blogisi kanssa, ja jos sinulla on tulevaisuudessa lisää kysymyksiä tai tarvitset apua, älä epäröi kysyä. Onnea blogisi julkaisemiseen!”

Kiitos ChatGPT 3.5 ja 4.0 vastauksistasi sekä Dalle aiheeseen sopivien kuvien luomisesta artikkeliini!

 

Kodareiden kursseilla opitaan ohjelmoinnin peruskäsitteitä, logiikkaa sekä algoritmistä ajattelua

Koodareita sekä ohjelmoinnin perusosaamista tarvitaan siis edelleen nyt ja tulevaisuudessa, vaikka tekoäly koodaisi kanssamme. Kodarit-koodikoulun kursseilla lapsille ja nuorille opetetaan perustaitoja, joita ilman tekoälyavusteinen ohjelmointikaan ei onnistu.

Tekoäly on yksi osoitus, että maailmamme digitalisoituu valtavaa vauhtia. Digitalisoituminen ja tekoäly saattavat tuntua pelottavilta, jos aihe on vieras. Tästä syystä meidän aikuisten pitäisi antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua tekoälyyn ja koodaukseen, joka on kaikkien digitaalisten laitteiden ja sovellusten äly. Mutta kysytäänpä vielä, mitä ystäväni ChatGPT on mieltä.

ChatGPT yksi kysymys vielä, miksi lasten ja nuorten pitäisi tutustua tekoälyyn ja koodaukseen?

”Lasten ja nuorten tutustuminen tekoälyyn ja koodaukseen on tärkeää useista syistä:

1. Tulevaisuuden Työmarkkinat: Tekoäly ja koodaus ovat nopeasti kasvavia aloja, joilla on suuri vaikutus tulevaisuuden työmarkkinoihin. Ymmärrys näistä aiheista valmistaa lapsia ja nuoria tuleviin uramahdollisuuksiin ja antaa heille kilpailuedun.

2. Ongelmanratkaisutaidot: Sekä tekoälyn että koodauksen opiskelu kehittää ongelmanratkaisutaitoja. Nämä taidot ovat hyödyllisiä kaikilla elämänaloilla, auttaen lapsia ja nuoria kohtaamaan haasteita luovasti ja järjestelmällisesti.

3. Looginen Ajattelu ja Analysointikyky: Koodaus opettaa loogista ajattelua ja analysointikykyä, auttaen lapsia ja nuoria ymmärtämään ja käsittelemään monimutkaisia ongelmia. Nämä taidot ovat tärkeitä sekä akateemisessa että henkilökohtaisessa elämässä.

4. Teknologian Ymmärtäminen: Tekoälyn ja koodauksen opiskelu auttaa lapsia ja nuoria ymmärtämään paremmin ympäröivää teknologista maailmaa. Tämä tietoisuus on tärkeää, sillä teknologia on yhä suurempi osa jokapäiväistä elämää.

5. Luovuus ja Innovatiivisuus: Koodaus ja tekoälyn soveltaminen tarjoavat alustan luovuudelle ja innovatiivisuudelle. Lapset ja nuoret voivat oppia luomaan omia sovelluksia, pelejä tai ratkaisuja, mikä rohkaisee heitä ajattelemaan laatikon ulkopuolella ja kehittämään uusia ideoita.

6. Digitaalinen Lukutaito: Digitaalisen lukutaidon kehittäminen on olennaista nykymaailmassa. Koodauksen ja tekoälyn ymmärtäminen auttaa lapsia ja nuoria navigoimaan digitaalisessa ympäristössä turvallisesti ja tehokkaasti.

7. Eettinen ja Yhteiskunnallinen Tietoisuus: Tekoälyn opiskelu voi lisätä tietoisuutta teknologian eettisistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tämä auttaa nuoria ymmärtämään, miten teknologia vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan, ja kehittämään vastuullista suhtautumista teknologian käyttöön.

8. Yhteistyö- ja Tiimityöskentelytaidot: Tekoälyyn ja koodaukseen liittyvät projektit edellyttävät usein yhteistyötä, mikä kehittää tiimityöskentelytaitoja ja kommunikointikykyä.

9. Valmistautuminen Jatkuvaan Oppimiseen: Teknologian nopean kehittymisen vuoksi elinikäinen oppiminen on tärkeää. Koodauksen ja tekoälyn varhainen altistuminen auttaa lapsia ja nuoria ymmärtämään oppimisen merkityksen ja kehittämään uteliaisuutta uusia taitoja ja tietoja kohtaan.

Kokonaisuutena, lasten ja nuorten tutustuttaminen tekoälyyn ja koodaukseen ei ainoastaan valmista heitä tulevaisuuden työmarkkinoille, vaan myös kehittää kriittisiä taitoja, jotka ovat hyödyllisiä monilla elämänalueilla. Se auttaa heitä ymmärtämään ja muokkaamaan maailmaa, jossa teknologia on yhä merkittävämpi osa arkea, sekä edistää taitoja, jotka ovat olennaisia menestyksekkäässä ja vastuullisessa vuorovaikutuksessa modernissa yhteiskunnassa. Lisäksi se antaa nuorille mahdollisuuden olla aktiivisia osallistujia teknologian kehittämisessä ja soveltamisessa, ei pelkästään sen käyttäjiä.”

 

Kodareiden kevään 2024 pelisuunnittelu- & koodauskursseille ilmoittautuminen on auki

Kevään tasokurssimuotoinen harrastuskurssikautemme käynnistyy 22.1.2024. Opetusta tarjotaan 5-18 -vuotialle lähiopetuksena sekä verkossa.

Tasokursseistamme lisää sekä ilmoittautumislinkin löydät TASOKURSSIT -sivuiltamme.

Tervetuloa mukaan!

Kodareiden videokurssit ala- ja yläkoulujen opettajille koodauksen perusteiden helppoon ja laadukkaseen opettamiseen.

Kodareiden koodausopetusvideoiden avulla koulujen opetussuunnitelmaan kuuluvan koodauksen sekä ohjelmoinnillisen ajattelun opetus sujuu nyt kuin leikki!  Eli ei kun video pyörimään ja yhdessä luokan kanssa kanssa sukeltamaan ohjelmoinnin maailmaan.

koodausopetusvideoistamme lisää KOODAUSOPETUSVIDEOT OPETTAJILLE -sivuiltamme.

 

Lisätietoa kursseistamme:

Suvi Syrjäläinen

Toimitusjohtaja, Kodarit

(joka jonkin aikaa luottanee vielä perinteisiin valokuvaajiin tälläisen tekoälyn generoiman bisneskuvan sijasta :D)

suvi.syrjalainen@kodarit.fi

0408034625

Tekoäly vie koodareiden työt?