Miksi lasten kannattaa opetella koodausta?

Koodaus ei ole vain aikuisten juttu; se on tärkeä,  hauska ja jännittävä taito myös lapsille. Koodaustaidot ovat avain tulevaisuuden innovaatioille. Koodin, eli laitteiden ja sovellusten toimintalogiikan ymmärtäminen auttaa tulevaisuuden aikuisiamme navigoimaan alati digitalisoituvassa maailmassa.

Koodaamisessa ja sen opiskelussa on digitaalisen maailman ymmärtämisen lisäksi myös monia muita lasten ja nuorten ajattelua sekä osaamista kehittäviä hyötyjä.

Aivojumppaa koodatessa

Koodaus vaatii loogista ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja tarkan huomion yksityiskohtiin. Nämä elementit stimuloivat aivojamme monipuolisesti ja auttavat kehittämään kognitiivisia taitoja. Koodarina olemme jatkuvasti haastamassa itseämme uusien ongelmien parissa, mikä pitää mielen virkeänä ja oppimishaluisena.

Lisäksi koodauksen maailma on dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva. Uusien teknologioiden, kielten ja kehysten oppiminen pitää aivot ketterinä ja valmiina uusiin haasteisiin. Koodaaminen toimii ikään kuin kuntosalina aivoillemme, vahvistaen niitä ja ylläpitäen terävyyttä.

Lasten ja nuorten heikkeneviä PISA-tuloksia selitettiin syksyllä 2023 digilaitteiden käytöllä kouluissa. Jos digilaitteita eli tietokoneita ja tabletteja käytettäisiin kouluissa ohjelmoinnin opiskeluun, sovellusten ja pelien suunnitteluun sekä tiedonhakuun internetistä ja tekoälyavusteisesti, koulujemme oppilaiden luovuus, looginen ajattelu sekä ongelmanratkaisukyvyt kehittyisivät tietokoneita sekä tabletteja käytettäessä.

Flow-tila: Luovuus ja tehokkuus

Flow-tila on mielentila, jossa olemme täysin uppoutuneita tekemiseemme. Aika katoaa, ja työ tuntuu sujuvan luonnollisesti. Koodaus tarjoaa erinomaisen ympäristön tämän tilan saavuttamiseen. Kun sukellamme ongelmanratkaisuun tai uuden koodin suunnitteluun, voimme löytää itsemme flow-tilasta, jossa luovuus kukoistaa ja tehokkuus saavuttaa huippunsa.

Flow-tilan avaintekijät koodauksessa voivat olla moninaisia. Oikean tason haaste, selkeä palaute, ja mielenkiintoiset projektit voivat yhdessä luoda optimaaliset olosuhteet flow’lle. Lisäksi koodarina on mahdollisuus nähdä konkreettisia tuloksia työmme edistymisestä, mikä tuo tyydytystä ja ylläpitää flow-tilaa.

Tietokoneen monipuolinen käyttö tulee tutuksi

Lapsista ja nuorista puhutaan usein diginatiiveina, jotka ovat kasvaneet älylaite tai pari kädessään.  Diginatiivilla tarkoitetaan tässä tapauksessa yleensä puhelimilla ja tableteilla sujuvasti pelaavia ja videoita/ohjelmia katsovia lapsia. Jos älylaitteilla haluaa tuottaa sisältöä snapchat-viestejä tai tiktok-videoita enemmän, tarvitaan tietokone ja tietokoneenkäyttötaitoa. Koodausta opiskellessa tietokoneen peruskäyttö sekä monipuolinen sovellusten sekä ohjelmistoympäristöjen käyttäminen kehittyvät ohjelmointitaidon kanssa käsi kädessä.

Tiedonhaku, lähdekriittisyys sekä käyttöoikeudet tulevat tutuksi

Taito käyttää internettiä ja tekoälyä uuden tiedon etsimiseen kehittyvät koodatessa. Koodauksessa käytettävät ohjeistukset eli dokumentaatiot löytyvät internetistä. Sieltä sekä tekoälyltä kysyttäessä koodari saa käyttöönsä myös valmiita ohjelmanpätkiä sekä sisältöä kuten kuvia, pelihahmoja ja ääniä ohjelmiinsa. Ensimmäinen löytö ei kuitenkaan ole välttämättä lainkaan käyttökelpoinen, vaan tietoa pitää osata etsiä monipuolisesti sekä lähdekriittisesti, jotta löydetty tieto ei ole joko väärää, vanhentunutta tai käyttökiellossa. Löydetty tieto eli koodi tai esim internetistä löytyvät kuvat ja pelihahmot saattavat olla tekijänoikeuden alaisia ja jokaisen tuotoksiaan julkisesti julkaisevan ohjelmoijan tuleekin olla näistä tietoinen.

Koodikoulu Kodarit ohjaa lapsia ja nuoria navigoimaan digitaalisessa maailmassa:

Ongelmanratkaisutaidot: Kodareilla opetetaan loogista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Lapset oppivat hahmottamaan ongelmia, jakamaan ne pienempiin osiin ja kehittämään ratkaisuja.

Luovuus: Koodaus antaa tilaa luovuudelle. Lapset voivat luoda omia projekteja, pelejä ja sovelluksia, mikä edistää luovaa ilmaisua ja innovatiivista ajattelua.

Tietokoneenkäyttötaidot: Kodareiden kursseilla koodataan tietokoneilla. Tasokursseillamme ohjelmoidaan lukuisissa erilaisissa ohjelmointiympäristöissä

Tiedonhaku: Kodareissa opetetaan turvallista tiedohakua. Haemme peleissä ja sovelluksissa käytettävien koodinpätkiä, kuvia, fontteja sekä pelihamoja internetistä googlettamalla sekä tekoälyavusteisesti käyttöoikeudet huomioiden.

Valmiudet tulevaisuuteen: Nykypäivän maailma muuttuu päivä päivältä teknologisemmaksi. Koodaustaito antaa lapsille vahvan perustan, kun he valmistautuvat tulevaisuuden työelämään, joka vaatii yhä enemmän teknologista osaamista. Koodauskoulutus tarjoaa lapsille arvokkaita taitoja, jotka voivat olla hyödyksi tulevaisuudessa muun muassa ongelmanratkaisussa, tiimityössä, joustavuudessa ja itseohjautuvuudessa.

Turvallista ja hauskaa tekemistä: Kodareiden kursseilla koodattavat hauskat ja värikkäät pelit ja sovellukset on suunniteltu lapsille ja nuorille. Kodareiden pedagogiikka perustuu turvalliselle ja tehokkaalle oppimiselle. Tämä tarkoittaa käytännössä, että opettajamme selittävät uudet asiat aina hyvin selkeästi, auttavat oppilaat haastavien tilanteiden yli kädestä pitäen, eikä ketään jätetä tunneilla jälkeen. Rohkaisemme myös lapsia koodaamaan itsenäisesti omia pelejä ja sovelluksia koodaustuntien välillä, mutta emme jaa heille kotitehtäviä tai teetä testejä.  Tällöin lasten oppimiskapasiteettiä ei kulu kelkasta putoamisen pelkäämiseen eivätkä oppilaamme opiskele uusia asioita vain testiä tai kokeita varten, jolloin opeteltu asia usein poistuu mielestä muutama päivä kokeen suorittamisen jälkeen. Ajattelemme, että asian jonka opettelee siksi, että sen haluaa osata, osaa koko ikänsä.

Harrastamaan koodausta

Kodareiden kevätkausi käynnistyy 22.1.2024. Lue tasokurssimuotoisista harrastuskursseistamme lisää TASOKURSSIT -sivultamme ja ilmoita lapsesi tai nuoresi mukaan.

Ennen harrastukauden alkua 8-18.1.2024 järjetämme myös ilmaisia kokeilutunteja lähiopetuspisteissämme sekä verkossa. Ilmoittaudu mukaan ILMAINEN KOKEILU -sivuiltamme.

Koodausopetusvideot kouluille

Kodarit on kehittänyt peruskoulujen opettajien avuksi koodausopetusvideoita, joiden avulla opettajat voivat opettaa peruskoulujen opetussuunnitelmaan kuuluvan ohjelmoinnin oppimäärän hauskasti ja helposti. Aiheesta lisää VIDEO-OPETUSKURSSIT KOULUILLE -sivultamme.

Miksi lasten kannattaa opetella koodausta?