Rekisteri- ja tietosuojaseloste Kodarit

Tämä on Kodareiden (Koodikaverit Oy) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.05.2018. Viimeisin muutos 13.011.2023

 

1. Rekisterinpitäjä
Koodikaverit Oy, Ilvestie 10, 33500Tampere

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Suvi Syrjäläinen, kodarit@kodarit.fi, 0408034625

 

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Kodareiden asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja tiedotukseen. Rekisteriin kerätään vähintään ilmoittautumis tai tilauslomakkeella pyydetyt pakolliset henkilö- ja laskutustiedot. Kodareiden henkilötietojen kerääminen perustuu tarvittavien Moodle-tunnusten luomiseen sekä laskutukseen ja perintään liittyviin tiedonkeruisiin. Tietoja kerätään henkilötietolain (523/99) perusteella.

 

Laskutus hoidetaaan Kodareiden sisäisenä toimintana. Laskujen lähetykseen käytämme Procountor laskutusohjelmaa. Perintä on ulkoistettu Lindorff Oy ja Ropo Capital Oy:lle. Asiakkaan suostumuksella annettuja tietoja voidaan käyttää yleisessä tiedotuksessa sekä markkinoinnissa. Tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä, pyyntö esitetään osoitteeseen kodarit@kodarit.fi . Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö ja tallennettavat tiedot ilmenevät kursseille ilmoittautuessa ilmoittautumislomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.

 

Kaikista osallistujista / videopakettien tilaajista keräämme seuraavat tiedot:

Tilattu / ilmoittauduttu kurssi/videopaketti

Maksajan nimi

Maksajan sähköpostiosoite

Maksajan osoite

 

Kursseille ja leireille osallistuvista keräämme myös seuraavat tiedot:

Osallistujan nimi

Osallistujan ikä

Osallistujan puhelinnumero

Mahdollinen lisätietoja kohta

Mahdollinen allergiat kohta

Kuvaus- ja kuvien julkaisulupa

Sitoutuminen peruutusehtoihin

 

Videopakettien tilauksista keräämme myös seuraavat tiedot:

Videopakettien käyttöehtojen hyväksyminen

Koulu/Organisaatio

 

Kodarit videopaketeista tallennamme Moodle-ympäristöön seuraavat tiedot tunnusten luomista varten

Käyttäjän nimi

Käyttäjän sähköpostiosoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta kodareiden verkkosivuilta löytyvien ilmoittautumis ja tilaislomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Verkkosivustoomme on asennettu myös Google Analytics, mutta emme kerää sillä mitään tunnistettavissa olevia henkilötietoja.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain Kodareiden kursseja vetäville opettajille sekä Procountor laskutusohjelmaa laskutusta varten.

Laskutustiedot luovutetaan myös tilitoimistollemme Tilisym Oy  ja perintätapauksissa Lindorff Oy tai Ropo Capital Oy:n hallinnoimiin järjestelmiin.

Emme koskaan luovuta asiakastietojamme kolmannelle osapuolelle, joka voisi käyttää tietojasi sinuun kohdistuvaan suoramarkkinointitarkoitukseen.

Tietoja voidaan kuitenkin käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen kodarit@kodarit.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen kodarit@kodarit.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).