PIKKU-KODARIT - ohjelmoinnillinen ajattelu

Kurssi soveltuu vasta-alkajille .

Pikku-Kodarit tarjoaa 5-7 -vuotiaille lapsille leikinomaisen ja innostavan tavan tutustua tietokoneiden käyttöön sekä koodauksen alkeisiin.

Kurssin aikana lapset tutustuvat pelien, leikkien ja tarinoiden avulla tietokoneiden toiminnan periaatteisiin ja oppivat käyttämään niitä turvallisesti ja vastuullisesti. Opetustavoitteiden keskiössä on tietokoneen peruskäyttötaitojen lisäksi ohjelmoinnillisen ajattelun monipuolinen kehittäminen ja vahvistaminen erilaisten harjoitusten kautta. Lapset oppivat mm. ratkomaan ongelmia sekä systemaattisesti että luovasti, pilkkomaan haasteita pienempiin palasiin ja kasaamaan pienistä osista suuria kokonaisuuksia. Opettelemme käyttämään erilaisia digitaalisia alustoja oppimisen tukena.

Kurssin aikana opettelemme havainnoimaan tarkasti pieniä eroja ja tutustumme leikin avulla miten koodaus komennot toimivat. Lapset luovat komennoilla pieniä pelejä sekä ohjelmia, jolloin ohjelmoinnillisen ajattelun peruslogiikan oppii vähän kuin huomaamattaan.

Koodataan Scratchillä

Kodarit 1

Kurssi soveltuu aloittelijoille.

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin sekä pelisuunnittelun peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöissä sekä Python-ohjelmointikielellä.

Ratkomme ohjelmointipulmia Code.org -oppimisympäristössä, ohjelmoimme 2D pelejä Scratchilla sekä tutustumme laitteiden ohjelmointiin Micro:bit mikrokontrolledeiden avulla.

Kurssin lopussa harjoittelemme koodin kirjoittamista Python-ohjelmointikielellä. Pythonin alkeiden harjoittelemiseen käytämme alkuun erilaisia haasteratoja, jonka jälkeen koodaamme Pythonilla helpon tarinan sekä pienen pelin.

Kodarit 2

Kurssi soveltuu Kodarit 1 kurssin tai Kodareiden kesäleirin käyneille, sekä omatoimisesti koodausta aiemmin harrastaneille.

Kurssilla syvennämme Kodarit 1 -kurssilla oppimaamme ja opettelemme lisää Pythonia Repl.it- sekä PyGame  -oppimisymäristöissä.

Lisäksi tutustumme web-ohjelmointiin, jolloin mukaan tulee HTML ja CSS.

Kodarit 3

Kurssi soveltuu Kodarit 2 kurssin käyneille.

Kolmostasolla  aloitamme JavaSript-kielen opettelun. Kielen opiskelu aloitetaan code.org app lab -sovelluksella, jolla koodaamme mobiilipelin.

Tämän jälkeen siirrymme perinteiseen web-ohjelmointiin ja koodaamme elokuvahaku- & arvostelusovelluksen.

Tutustumme myös P5 JavaScript -kirjastoon ja canvas-tekniikkaan, jolla toteutamme ruudulle oman piirrosohjelman.

Kodarit 4

Kurssi soveltuu Kodarit 3 kurssin käyneille.

Kodarit 4 kurssin aloitamme P5.JS -JavaSript peliohjelmoinnilla ja koodamme HTML5 canvaksella  toimivan kissojenhypyttelypelin.

P5.JS ympäristöstä siirrymme tutustumaan ammattilaisten käyttämään Unity-pelintekoympäristöön, jolla toteutamme 3D-pelin.

Kodarit black belt

Kodarit black belt -kurssi on tarkoitettu tason 4 käyneille kodareille.

Kurssin projekti vaihtuu kausittain.

Esimerkkejä Black Belt -projekteistamme:

  • Unity 3D multiplayer jalkapallopeli
  • Unity 2D kaksintaistelupeli
  • Full stack karttasovellus
  • React.js sääsovellus
  • React.js bussisovellus

Pupuja hypyttelemällä ohjelmoinnin maailmaan sisään

Monilla opiskelijoilla on vaikeuksia oppia ohjelmoinnin perusteita ensimmäisellä yliopiston ohjelmointikurssilla...

Lue lisää

Kevään kovia koodisaavutuksia

Ei ole takana se helpoin kevät ei! Mutta tämäpä ei näy oppilaidemme saavutuksissa!

Lue lisää

Kodarit aikuiset ja nuoret

Sopii aloittelijoille.

Aikuisten ja nuorten kurssi on ajateltu yhden kauden mittaiseksi tutustu ohjelmointiin -kurssiksi.

Aikuisten kurssilla käymme alkuun ohjelmoinnin perusrakenteet visuaalista ohjelmointia käyttäen ja opimme täten mitä algoritmisella ajattelulla tarkoitetaan, josta siirrymme harjoittelemaan pelien sekä pienten ohjelmien rakentamista Python-kielellä.

Kurssi lopussa tutustumme web-ohjelmoinnin alkeisiin ja teemme HTML, CSS, Bootstrap sekä JavaScript -kieliä/kirjastoja käyttäen pienen web-sivun.

Kodarit aikuiset ja nuoret jatko

Kodarit aikuiset ja nuoret jatkoryhmä on tarkoitettu Kodarit aikuiset ja nuoret 1 kurssin käyneille tai aiemmin omatoimisesti koodanneille.