Kyseisessä ohjelmassa luomme ensimmäisenä sekä tähti- että avaruustaustaoliot hahmo- ja esiintymislavaluokista. Tähtioliolla on luotaessa useita prototyyppejä eli ominaisuuksia kuten koko, suunta yms, joita koodaaja pystyy halutessaan muuttaamaan.

Kuvion piirtäminen alkaa kun klikataan lippu -tapahtumasta.

Paina lippua -tapahtuman tapahtuessa kutsumme ensimmäisenä tähtiolion metodeja, joita ovat valitse kynän väri ja laske kynä alas. Valitse kynän väri -metodille annamme argumenttina oranssin värin.

Seuraavaksi kysymme käyttäjältä input-kirjastofuntiolla, kuinka monta kuviota hän haluaa piirtää. Käyttäjän vastaus tallennetaan vastaus-muuttujaan.

Tämän jälkeen tietokone arpoo  tähtisarakkeen kulmien määrän sekä kuvion sivun pituuden random-kirjastofunktiota käyttäen ja tallentaa arvotut vastaukset kulmien määrä- ja sivun pituus –muuttujiin.

Seuraavaksi käytämme for-looppia toistamaan vastaus-muuttujan määrän kuvioita. For-loopissa kutsumme piirra_kuvio-funktiota sivun pituus- ja kulmien määrä argumenteilla. Argumentit välitetään piirrä_kuvio -funktion sivun_pituus- ja kulmien_maara parametreihin, joiden perusteella funtio piirtää kuvion ja palaa for-looppiin.

Käänny oikealle -metodilla käännämme piirrossuuntaa. Käänny oikealle -metodin argumentin muodostamme käyttämällä aritmeettista operaatiota 360/kulmien_maara .

Tämän jälkeen kutsumme jälleen piirra_kuvio -funtiota.

Tätä toistetaan niin monta kertaa, kuin vastaus-muuttujan sisältö on.

Ja avot kuvio on valmis!

 

Toimiva ohjelma löytyy täältä ja voit vapaasti käyttää sitä ja yllä olevia ohjeita sekä itsesi että muiden opettamiseen 🙂