LOL, puuro, seko, stella & marjaterttu.

Melko harva 10-vuotias on koodannut oman webbisivun. Meitsin koodikerholaiset ovat!

Saanko esitellä!

Sivut ovat viiden web-ohjelmointitunnin tuotoksia, joiden pohjana on käytetty tekemääni valmista sivurakennetta.

stella & marjaterttu
stella & marjaterttu

 

seko, puuro & LOL
seko, puuro & LOL

HTML, CSS ja JavaScriptin opiskeluun käytimme W3Schools englanninkielisiä oppaita, jotka sisältävät muokattavia web-ohjelmointiesimerkkejä.

Sisällön tuottaminen sekä sivujen koodaaminen oli selvästi haastavaa, mutta lopulta teemat hahmottuivat. Kurssin kuluessa lapset oppivat käyttämään useita erilaisia HTML-elementtejä sekä CSS-tyylittelemään sivujensa ulkoasua. Pari JavaScript-funktiotakin teimme, jotta saimme esimerkkipohjassa olevat napit toimimaan lasten haluamalla tavalla.

Sivujen suunnittelu ja koodaaminen oli kuulemma tosi tosi kivaa. Niinpä tulemmekin tekemään webbisivut myös kesän leireillämme. Syksyn kurssitarjontaankin kaavailuissa kahdeksan kerran web-ohjelmoinnin alkeet.

LOL, puuro, seko, stella & marjaterttu.