Koodausopetuksemme uusi aluevaltaus – webinaarit

Kodarit ovat tarjonneet nyt reilun kaksi vuotta matalan kynnyksen hauskempaa koodausopetusta lähiopetuksena kolmessa kaupungissa sekä ympäri Suomea yksittäisissä tapahtumissa. Koko tämän ajan meitä on hiertänyt ajatus lähiopetuksen paikkasidonnaisuudesta samalla, kun olemme ajatelleet, että kädestä pitäen opettaminen sekä ihmisläheisyys ovat koodausopetuksessa se meidän juttumme, jos meitä verrataan tarjolla olevaan etäopetus tai itseopiskelutarjontaan.

Snellman Kesäyliopisto, joka järjestää lukuisia eriaiheisia webinaareja, eli oppituntisarjoja verkkokoulutushuoneissa, otti meihin puoli vuotta sitten yhteyttä. Olimme hyvillämme yhteydenotosta ja ajatuksesta yhteistyöstä, jossa Snellman Kesäyliopisto tarjosi laadukkaat puitteet webinaareille ja meille mahdollisuuden luoda verkon yli toimivia opetuskokonaisuuksia.

Ensimmäinen opettajille suunnattu neljän kerran Opeta Koodausta 1 -webinaarisarja on nyt pidetty ja olemme tyytyväisiä siihen, kuinka hyvin verkonkin yli pystyy opettamaan siten, että tuntee oppilaiden pysyvän sekä mukana että kiinnostuneina opetuksesta ja että oppilaiden kysymyksiin pystyy verkkokoulutuksessakin vastaamaan sekä auttamaan koodauspulmissa.

Koodausopetuspedagogiikkaa ajatellen webinaarien ehdoton positiivinen puoli lähiopetukseen verrattuna on, että tunnit nauhoitetaan. Lähiopetuksemme perustuu siihen, että opettaja tekee koodausharjoituksia askel kerrallaan oppilaiden kanssa yhdessä ja auttaa jokaisen oppilaan askeleen yli, ennenkuin siirrymme seuraavaan vaiheeseen. Webinaarissa tämä ei ole mahdollista, mutta tallennetta taaksepäin kelaamalla, oppilas pääsee itse oppitunnin jälkeen koodausharjoitusta tehdessään palaamaan haasteelliseen kohtaan ja opettelemaan asian niin monta kertaa kuin on tarpeen. Tämän lisäksi viimeistä opetuskertaa lukuunottamatta seuraavan kerran alkuun on aina varattu aikaa oppilaiden kotitehtäväpulmien läpikäymiseen.

Ennen Snellman Kesäyliopistoyhteistyötä olin huolissani verkko-opetusalustojen teknisestä toimivuudesta sekä sopivuudesta opetukseemme. Yhteistyön myötä huoleni poistui, sillä Snellman Kesäyliopisto tarjoaa webinaareille varmatoimisen useilla koulutuksilla testatun verkko-opetusalustan sekä webinaari isännän/emännän (host),  joka huolehtii, että webinaari sujuu tekniikkansa puolesta varmatoimisesti,  jolloin opettaja pystyy keskittymään täysipainoisesti opettamiseen.

Ensimmäisen webinaarisarjamme keskittyi ohjelmoinnin perusteiden ja algoritmisen ajattelun opetteluun sekä siihen kuinka näitä taitoja voi opettaa ala-asteikäisille lapsille.

Palautteen perusteella opetimme asiat verkon yli selkeästi ja koulutus oli sellainen, että siinä pysyi mukana, vaikka opeteltava aihe oli haastava. ”Oho, joko se puolitoista tuntia meni” -viestien perusteella verkkokoulutuksesta ei tullut etukäteen pelkäämääni pitkäveteistä unettavaa monologia, sillä 1,5 tunnin opetusjaksokerta tuntui sekä oppilaista, että minusta vetäjänä joka kerta yllättävän lyhyeltä.

Verkko-opetuksemme jatkuu nyt loppukeväästä (23.4.-21.5.2018) toisella Opeta koodausta 2 -webinaarisarjalla, jossa tutustumme ylä-asteella opeteltavaan Python-ohjelmointikieleen sekä ala- että yläasteopetukseen sopivaan laitteistolähenteiseen Micro:bit-mikrokontrolleriohjelmointiin. Koulutus on suunniteltu opettajille, mutta se sopii kaikille ohjelmoinnin alkeista kiinnostuneille.

Positiivisten kokemusten myötä ensi syksylle on kaavailuissa myös Kodarit 1 -webinaarisarja, johon lapset voivat osallistua, joko yksin tai yhdessä vanhempansa kanssa.

Ja tsadam! Opetuksemme ei olekaan enää paikkasidonnaista 😀

 

Koodausopetuksemme uusi aluevaltaus – webinaarit