Boy is coding

Kodarit 1 - Lập trình trực quan

Khóa này thích hợp cho trẻ mới bắt đầu.

Khóa học này chuẩn bị cho trẻ những kiến thức cơ bản của lập trình và dạy trẻ cách thiết kế games trong môi trường trực quan.

Trẻ sẽ sử dụng môi trường Code.org, lập trình trò chơi 2D trong môi trường Scratch và trò chơi 3D qua Kodu Game Lab. Trẻ cũng làm quen với lập trình trên thiết bị cùng với mạch tích hợp / truyền dữ liệu Micro:bit.

Cuối khóa học trẻ sẽ được tiếp cận với Python trong môi trường Code Combat cùng nhiều môi trường khác bao gồm Codesters.

Khóa học này bao gồm 10 buổi học x 60 phút mỗi buổi. Các bé học trong 10 tuần. Học phí 190 Euros.

Kodarit 2 - Lập trình Python

Khóa này phù hợp với các bạn đã học qua lập trình trực quan hay đã hoàn thành Kodarit 1 hoặc chương trình trại hè Kodarit được tổ chức vào tháng 06 / 2021.

Trong khóa này các bé sẽ học lập trình bằng ngôn ngữ Python trong môi trường Codesters và môi trường Repl.it.

Khóa học này bao gồm 15 buổi học x 60 phút mỗi buổi. Các bé hoàn thành khóa này trong 15 tuần. Học phí 285 Euros.

Kodarit 3 - Lập trình Web: HTML, CSS, JavaScript

Khóa học này thích hợp cho trẻ đã hoàn thành Kodarit 1: Lập trình trực quan và Kodarit 2: Lập trình Python.

Trong Khóa học này, trẻ sẽ làm quen với JavaScript. Trẻ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng di động trên môi trường code.org. Sau đó, trẻ sẽ học lập trình website truyền thống và có thể tạo ra website đầu đời của mình bằng ngôn ngữ JavaScript, trẻ có thể thiết kế những chức năng của website và tạo hiệu ứng cho website của mình.

Trẻ cũng làm quen với phương pháp P5 JavaScript library & canvas, cho phép trẻ tiếp cận với lập trình đồ họa.

Khóa học này bao gồm 15 buổi * 60 phút. Trẻ hoàn thành khóa học sau 15 tuần. Học phí 285 Euros.

Kodarit 4: Unity Game (C#)

Khóa học này phù hợp với trẻ đã có kiến thức cơ bản về Python hoặc về JavaScript.

Trẻ bắt đầu làm quen với Unity Game - Môi trường lập trình Game của các chuyên gia. Trẻ sẽ triển khai các trò chơi săn tìm kho báu 3D.

Sau đó trẻ sẽ học tiếp về  P5.JS Java Script và có thể tạo ra một trò chơi "cat jumping" với HTML5 canvas.

Khóa học này bao gồm 15 buổi * 60 phút. Trẻ hoàn thành khóa học sau 15 tuần. Sau khóa học này trẻ có thể tham gia một dự án Black Belt cùng với Kodarit (Kodarit 5). Học phí 285 Euros.

Kodarit Black Belt Level

Khóa học này phù hợp với những trẻ đã hoàn thành Kodarit 4. Trẻ sẽ tham gia một dự án "cấp cao" cùng với các lập trình viên Kodarit. Dự án sẽ thay đổi theo xu hướng lập trình mới nhất.

Khóa học này bao gồm 15 giờ x 60 phút. Khóa học kết thúc sau 15 tuần. Học phí 285 Euros.

Đặc biệt: Kodarit cho người lớn!

Đây là khóa học vui nhộn dành cho bất cứ người lớn nào muốn làm quen với lập trình.

Khóa học này sẽ giúp người lớn tiếp cận với lập trình một cách thật dễ hiểu. Chúng ta sẽ tìm hiểu vể các cấu trúc cơ bản của lập trình, bằng cách lập trình trong các môi trường trực quan và bắt đầu học về tư duy thuật toán.

Sau đó, mọi người cùng nhau tạo ra các trò chơi, cũng như làm quen với ngôn ngữ Python.

Khóa học này bao gồm 15 bài học x 60 phút. Khóa học kết thúc sau 15 tuần. Học phí 285 Euros.